Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

HT 2022 Åk 6 Konsten att påverka

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Du kan kommunicera mer effektivt för att nå målet om en rättvis värld när du kan stilen och strukturen för en specifik text.

Fokusområden och undersökningsfrågor

Globalt fokus: Rättvisa och utveckling

Huvudfokus: Kommunikation

Relaterade områden: Vi kommer att arbeta med texters stil, syfte och struktur

 

Undersökningsfrågor:

  • Vad kännetecknar en återberättande-, instruerande-, argumenterande- och förklarande text?
  • När passar det att använda en viss text-stil?
  • Hur kan vi skapa en mer rättvis värld?
  • Hur kan vi övertyga andra om att behandla människor bättre?
  • Vad är en demokrati? Mänskliga rättigheter? FN?
  • Hur skriver man en bokananalys?

Vi kommer bl.a att arbeta med barnens rättigheter och demokrati. Vi kommer då att läsa återberättande texter inom detta tema och lära oss vad den genren innebär, dess stil och syfte. Eleverna kommer själva att skriva en kort återberättande text. Vidare kommer vi att gå igenom instruerande, argumenterande, förklarande och beskrivande text i koppling till det övergripande temat. 

Vi gör många små-övningar under processens gång, med övningar, läsförståelse, och textskrivning. Temat kommer att avslutas med ett genre-test och en skriftlig text. 

Vi kommer även att ha ett läspass i veckan med högläsning. Vi kommer att reflektera kring boken veckovis och dessa leder sedan till en bokanalys. 

Detaljerade beskrivningar för vad vi gör varje lektion hittar ni i länken nedan och allt material vi använder finns på Classroom. Det är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt.

https://docs.google.com/document/d/1h_WebEgUEvvMQ9TtcI4Sj0sN8XLcvZ88a-e4vjyxJl8/edit

 


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Sammanfattning av texter.

Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.

Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback