Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

F

Barn rättigheter

SpråkCentrum, Huddinge · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Välkommen till Ht-22 Information och diskussion om vår planering Tema: Barn rättigheter Genom att läsa boken Alex dogboy tar vi upp några viktiga punkter av barnrättigheter, tex barn arbete. Eleverna kommer att se andras verkligheter än deras egna verklighet i det svenska samhället. Vi kommer att jobba med boken under v. 36 -42

Tema: Vad är en rättighet?

Du ska fundera och diskutera i par vad en rättighet är. Ni kan skriva sina förslag på post- it lappar  och berätta vad ni har kommit fram till genom att sätta upp dina post-it lappar på tavlan.

Diskutera med din kompis och skriv ner några tankar på classrom. Vilka rättigheter är viktigast?

*personliga rättigheter  *politiska rättigheter * sociala och ekonomiska rättigheter. Vad tycker ni?

 Presentation av boken” Alex  Dogboy”

Vi läser hög Kapitel 1 av  Alex Dogboy

 Vi kommer att arbeta i diskussionsgrupper, individuellt arbete.

 

Du kommer att skriva om boken i ett dokument som du delar med mig. I dokumentet kommer du under läsningen gång få skriva och tänka kring olika frågor och uppgifter.

Du kommer att prata om det vi läser och jag kommer att lyssna på vad du kan berätta och hur du kopplar det du berättar till andra texter, filmer, böcker eller egna livs erfarenheter.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, sagor och sägner från områden där modersmålet talas. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Texters innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Elevnära företeelser i områden där modersmålet talas i jämförelse med elevnära företeelser i Sverige.

Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning till olika mottagare. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.

Samtal om egna och andras upplevelser samt om vardagliga företeelser och händelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback