Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Språkhistoria

Björkhöjdskolan, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Vi kommer att arbeta med språkhistoria med inriktning på svenska språkets utveckling.

Mål

Vårt mål är att lära oss om språkets historia. Hur kom det svenska språket till? Vilka språk är släkt med varandra? Hur har utvecklingen av språket sett ut? 

 


Läroplanskopplingar

Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter och sociolekter. Framträdande skillnader och likheter mellan de nordiska språken. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Matriser i planeringen
Språkhistoria
Uppgifter
Instuderingsfrågor