Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7

Egen saga

Björkhöjdskolan F-6, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Eleverna ska kunna skriva en berättande text, i det här fallet en saga. De ska veta hur en berättande text är uppbyggd, dess struktur, språkliga drag och syfte.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Egen saga
Uppgifter
Saga-Genregenomgång
Frågor del 1 Jämför med sagan vi har läst
Frågor del 2
Miljöbeskrivning
Personbeskrivning
Uppgift 6
Att skriva dialog
Saga- uppgiftsbeskrivning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback