Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

3

Bild

Kungshögsskolan, Ljungby · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Skapa en figur Figurens beskrivning: Ögon, uppgift och frågor

Uppgift

1. Klipp ut ett av ögonparen.

2. Klistra ögonparen på ett ritpapper och rita hur figuren ser ut.

3. Skriv och berätta om din figur. Ta hjälp av frågorna om du behöver.

4. Skriv en berättelse.(Svenska)


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och

förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter