Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

1 - 3

Monster i filt.

Tanumskolan F-6, Tanum · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Med inspiration från sagan ” Jag vill ha ett monster” av Elise Gravel kommer du att få sy ett eget monster i filt.

Mål– syfte och konkretiserade mål

Vi kommer att läsa sagan ” Jag vill ha ett monster” av Elise Gravel tillsammans. Vi kommer att prata om monstren i boken och titta på illustrationerna. Du kommer sedan att få göra en skiss till ett eget monster. Skissen kommer du att använda som en mall och efter denna mall kommer du att få klippa till och sedan sy ditt monster av filttyg. Du kommer att få lära dig att sy förstygn och kaststygn. Förstygn kommer du att använda då du syr fast ögon och mun m.m. på ditt monster. Kaststygn använder du för att sy ihop ditt monster.

Under detta arbete kommer du att träna på att: 

- göra en enkel skiss och designa ditt monster till färg och form

- använda en mall för att ta ut de delar du behöver av tyget

- klippa

- trä tråd i en nål

- göra en knut på tråd

- sy förstygn och kaststygn

Ämnesspecifika ord att känna till: 

Skiss

mall

nål

nålsöga

armlängd

förstygn

kaststygn

 

 

 

Undervisning– genomförande och tidsplan

I undervisningen kommer vi att:

• ha gemensamma genomgångar

• samtala i helklass och mindre grupper för att utveckla vårt ämnesspecifika ordförråd

• föra reflekterande samtal kring slöjdprocessen under arbetets gång

 

 

 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Vi kommer under arbetets gång att bedöma: 

• hur du skissar och designar ditt monster

• hur du använder de redskap vi behöver  

• din sömnadsteknik

• hur du reflekterar kring och driver din arbetsprocess framåt

• hur du använder ämnesspecifika begrepp under arbetets gång


Läroplanskopplingar

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen.

Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter