Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MÄKMÄK01

Människans språk 1

Bäckängsgymnasiet D, Borås Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Människans språk 1 - ht-2022

Människans språk I

Hösttermin 2022

 

Vecka

Måndag 13:35 – 15.00 – sal 306

Torsdag 11:45 – 13:10 – sal 501

33

-

Kursintroduktion

Lära känna varandra

34

Kap. 1 - Språklig variation 

S. 16 – S. 20

Kap. 1 – Språklig variation 

S. 21 - 29

35

Kap. 1 – Språklig variation 

S. 30 - 35

Sammanfattning och kapitelprov (E)

36

Kap. 4 – Att lära sig språk 

S. 74 - 83

Kap. 4 – Att lära sig språk 

S. 84 – S. 87

37

Kap. 7 – Språkets byggklossar 

S. 166 - 172

Kap. 7 – Språkets byggklossar 

S. 173 - 178

38

Sammanfattning och kapitelprov 7 (E)

Kap. 8 – Språkets arkitektur – del 1

S. 166 - 172

39

Kap. 8 – Språkets arkitektur 

S. 173 - 179

Övningar

40

Sammanfattning och kapitelprov 8 (E)

Kap. 2 – Människan och språket 

S. 42 – S. 50

41

Kap. 3 – Tala Läsa Skriva

S. 54 - 64

Kap. 3 – Tala Läsa Skriva

S. 65 - 70

42

Projekt I

Projekt I

43

Kompletteringar

Utvecklingssamtal

44

Höstlov

Höstlov

45

Presentation av projektarbete I 

(E/C/A)

Kap. 5 – Språk i världen

S. 92 – 109 (1)

46

Kap. 5 – Språk i världen

S. 92 – 109 (2)

Kap. 5 – Språk i världen

S. 110 - 121

47

Kap. 5 - övningar

Kap. 5 - övningar

48

Projekt II

Projekt II

49

Sammanfattning och kapitelprov 5 (E/C/A)

Presentation av projektarbete II 

(E/C/A)

50

Presentation av projektarbete II 

(E/C/A)

Kompletteringar

51

Bäckäng versus Teknis

Lov

 

Start vecka 2/2023 - torsdag

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter