Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

MiC Grundplanering 3 22-23

Testförskola Mitt i City, Stockholm Norrmalm · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Nu är det dags att utifrån ert arbete med Grundplanering 2, era reflektioner och er utvärdering göra en fördjupning i det som pågår eller ett nytt val. Här nedan finns reflektionsfrågor som hjälper er.

1. Reflektion kring projektperioden

Vad är barnen intresserade av?

Vad är de nyfikna på, vilka frågor ställer dem inom det gemensamma ämnet?

Vilka spår ser vi som kan bli ett fördjupningsområde och vad är utforskningsbart?

 

2. Definiera kortfattat ert projektval

 

3. Projektplan

Syfte

Vilka förmågor och kunskaper vill vi att barnen ska vidareutveckla genom fördjupningen av projektet och varför?

Hur gör vi alla barn delaktiga?

Planera för hur vi ska genomföra reflektion med barnen

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga i projektet? 

 

Vilka förändringar behöver vi göra i lärmiljöerna som ger bränsle till projektet?

Hur gör vi genom vårt förhållningssätt, lärmiljöerna tillgängliga och utmanande?

Hur gör vi för att alla läroplanens områden ska rymmas i vårt projekt, transdisciplinärt och rhizomatiskt?

Vilka är projektets språkliga och kommunikativa möjligheter?

Vilka är projektets matematiska möjligheter?

Vilka är projektets naturvetenskapliga och tekniska möjligheter?

Vilka är projektets motoriska möjligheter?

Vilka är projektets demokratiska möjligheter hur ni kan inkludera barnkonventionen i ert arbete?

Vilka är projektets skapande möjligheter?

Vilka är projektets digitala möjligheter?

Hur kan vi bredda våra perspektiv (poesi, konst, historia, drama), ny forskning för att hitta intressanta ingångar?

Vilka förkunskaper har vi med oss och vilka kunskaper behöver vi införskaffa?

4. Gör en struktur kring undervisningen utifrån er projektplan?

En veckostruktur och en superstruktur.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter