Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

MiC Förmågor i läroplanen, Lpfö 18

Testförskola Mitt i City, Stockholm Norrmalm · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Här är alla förmågor ur läroplansmålen, använd som nyckelord för beskrivning, reflektion och planering av undervisningen och för att synliggöra barnens förändrade kunnande.

 

 • Ta hänsyn
 • Leva sig in i
 • Vilja att hjälpa
 • Upptäcka
 • Reflektera
 • Ta ställning
 • Respektera
 • Förstå
 • Aktivt delta
 • Känna trygghet
 • Vara medvetenhet
 • Vara självständig
 • Känna tillit
 • Nyfikenhet
 • Kreativitet
 • Känna lust
 • Samarbeta
 • Hantera
 • Ta ansvar
 • Fungera enskilt
 • Fungera i grupp
 • Lyssna
 • Reflektera
 • Uttrycka
 • Fantisera
 • Föreställa sig
 • Ta hand om
 • Använda
 • Se samband
 • Upptäcka
 • Skapa
 • Kommunicera
 • Intressera sig
 • Använda
 • Tolka
 • Ifrågasätta
 • Samtala
 • Nyansera
 • Leka
 • Berätta
 • Ställa frågor
 • Argumentera
 • Kommunicera
 • Förmedla
 • Kunna
 • Pröva
 • Resonera
 • Urskilja
 • Undersöka
 • Påverka
 • Beskriva
 • Utforska
 • Bygga
 • Skapa
 • Konstruera
 • Fatta beslut

 

 

Förmågorna: Ta hänsyn, Leva sig in i, Vilja att hjälpa, Upptäcka, Reflektera, Ta ställning, Respektera, Förstå, Aktivt delta, Känna trygghet, Vara medvetenhet, Vara självständig, Känna tillit, Nyfikenhet, Kreativitet, Känna lust, Samarbeta, Hantera, Förstå, Ta ansvar, Fungera enskilt, Fungera i grupp, Lyssna, Reflektera, Uttrycka, Fantisera, Föreställa sig, Ta hand om, Använda, Se samband, Upptäcka, Skapa, Kommunicera, Intressera sig, Använda, Tolka, Ifrågasätta, Samtala, Nyansera, Leka, Berätta, Ställa frågor, Argumentera, Kommunicera, Förmedla, Kunna, Pröva, Resonera, Urskilja, Undersöka, Se samband, Påverka, Beskriva, Utforska, Bygga, Skapa, Konstruera, Fatta beslut

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter