Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

08D - Upplysningen leder till revolutioner

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Naturvetenskapens genombrott leder till revolutioner. Naturvetenskapens utveckling var en av de viktigaste faktorerna till den stora idéströmning som vi kallar för upplysningen. Naturvetenskapen gjorde enorma framsteg under 1600- och 1700-talen. Utvecklingen ledde till att människans världsbild förändrades. Upplysningens idéer innehöll en positiv framtidstro och en tro på att människan var god och förnuftig av naturen. En ny idé var nu att människan kunde beskrivas som en produkt av sin miljö – om samhället kan ändras så kan också människan förändra sig.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Du skaffar dig kunskap om och utvecklar förståelse för:

  1. Olika förklaringar till revolutionernas uppkomst.
  2. Hur industrialiseringen i Europa gick till.
  3. Revolutioner och framväxten av nya idéer och samhällsklasser
  4. Uppfinningar och människors strävan att förbättra sina egna och andras levnadsvillkor.

Syfte

  • Genom att studera historiska revolutioner kommer du ges möjlighet att skapa ett historiemedvetande , som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden samt skapar en beredskap inför framtiden.
  • Du ska även skaffa dig en historisk referensram som ger en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Arbetsgång

  • Under kommande veckor kommer du att arbeta med revolutionerna. Genomgångar i helklass samt enskilt läsa och arbeta med fördjupning i vald revolution. 
  • Muntlig diskussion i elevgrupp för att skapa en helhetssyn av de olika revolutionerna.
  • Prov 

Läroplanskopplingar

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och

Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för människor och kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Matriser i planeringen
Revolutioner
Uppgifter
FAKTAFILM - INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN
FAKTA FILM - FRANSKA REVOLUTIONEN
1 - Binogi.se - Upplysningen
2 - Binogi.se - Industriella revolutionen
3 - Binogi.se - Franska revolutionen
Binogi.se - Amerikanska revolutionen
Enskild fördjupning om revolutioner
Maximilien de Robespierre
Powerpoint den nya tiden
Inlämningsuppgift
Repetition revolutionerna
Robespierre Franska Revolutionen
Fördjupningsuppgift
Enskild fördjupning om revolutioner
Enskild fördjupning om revolutioner
Fördjupning revolutioner