Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Läsförståelse åk 9

Da Vinciskolan A-C, Ale · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Under höstterminen kommer vi att arbeta med läsförståelse vid flera olika tillfällen. Vi arbetar med olika texter och genrer och svarar på frågor kopplade till texterna.

Under första lektionen går vi igenom olika lässtrategier. Hur läser man på raden, mellan raderna och bortom raderna?
Vi tittar på vilka syften som kopplas till detta momentet och tittar på det centrala innehållet. Sedan går vi tillsammans igenom vilka betygskriterier som kopplas till detta momentet. Under temat läsförstålsets gång kommer vi att arbeta gemensamt en del men främst mycket självständigt.

Texterna vi läser är:
Utdrag ur Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann,
Utdrag ur Molnet förändrar allt,
Utdrag ur Mina drömmars stad, och
Imorgon kan jag fatta stora beslut, inte idag.

Vi avslutar temat genom att gå tillbaka till där vi började och prata om vad lässtrategi är, vad det finns för strategier, inte bara för att läsa en text, utan hur man läser böcker, eller läser inför ett prov eller något annat viktigt. Vi ser även på filmer om just lässtrategier för att kunna läsa på raden, mellan raderna och bortom raderna

Pluggkoden: Strategier för läsning | UR Play
Lässtrategier för läsning innan, under och efter läsning.

Lässtrategier - YouTube
Lässtrategier för hur man läser på raden, mellan raderna och bortom raderna. 

 

Efter att vi arbetat med texterna och frågorna under ett par veckor så rättar jag era svar och bedömer dem. Därefter kan vi göra en kartläggning på hur läsförståelsen ligger till och vad vi behöver jobba på mer under läsåret. 


Läroplanskopplingar

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

kunskaper om språk och språkbruk i Sverige och Norden.

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Sammanfattning av texter.

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för enkla resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också grundläggande kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt och visar god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för utvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Svenska - Läsförståelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter