Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Stavningsregler årskurs 4

Björngårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Eleverna ska arbeta med olika stavningsregler inom svenska språket.

Syfte med undervisningen

Eleverna kommer att arbeta med stavningsregler kopplade till det svenska språket. Rättstavning ska utveckla elevernas stavningsförmåga. Undervisningen ska stimulera eleverna intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Tillvägagångssätt

- Genomgångar och föra anteckningar i svenska skrivboken.

- Arbeta med övningar för att träna stavningsreglerna för lång och kort vokal (dubbelteckning), mjuk- och hård vokal, stavning för j-ljud, ng-ljud, tj-ljud, sj-ljud samt stavning vokalförväxlingar o eller å och e eller ä.

- Jämföra talspråk och skriftspråk samt ljudenlig stavning.

 

Så här visar du dina kunskaper

Läxförhör och skrivande av texter.

 


Läroplanskopplingar

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen
Grammatik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter