Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Tal åk 7 Favorit matematik

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 14 september 2022

V. 33-40 kommer vi att jobba med arbetsområdet "Tal". V. 40 är det prov på kapitel 1. Detta område handlar om förståelse och hantering av tiosystemet, de fyra räknesätten, delbarhet, primtal, sammansatta tal, tal i decimalform, multiplicera och dividera med 10, 100, 1000 och att avrunda heltal och decimaltal. När vi använder matematik i olika sammanhang och problem är det viktigt att vi kan hantera talen på rätt sätt. Kan vi hantera detta effektivt kan vi hantera matematikproblem på ett enklare sätt.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 • om olika talsystem
 • hur vårt system är uppbyggt

 • om delbarhet och att faktorisera tal

 • att använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten och räkna med de fyra räknesätten

 • att räkna med de fyra räknesätten

 • om tal skrivna i decimalform

 • att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

 • att avrunda tal

 • att göra överslagsräkning

 • att förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 • att förstå begreppet motsatt tal
 • att förstå olika typer av tecken för storleksrelation: större än, mindre än, skiljt från, större än eller lika med, etc

 

  

         Begrepp att kunna använda och förklara:

 • tal, siffra, platsvärde, tallinje, tiosystemet, decimalform, bråkform, räknesätt, addition, subtraktion,
  term, summa, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, kvot, täljare, nämnare, avrundning,avrundningssiffra, närmevärde, överslagsräkning, delbarhet, siffersumma, faktorisera, faktorträd, primtal, primtalsfaktor, sammansatta tal
  , multipel, motsatt tal, relationstecken som >, <, =, 
  ≤,

 

Arbetssätt

 

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt Favorit matematik år 7.(Studentlitteratur).

 

Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

 kunskapsbedömning sker utifrån:

- Begrepp:
Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang

- Metoder:
Hur du väljer och använder matematiska metoder

- Kommunikation och resonemang:
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt och skriftligt

- Problemlösning:
Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Tal
Formativ bedömning "Tal" (åk 7)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter