Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Friidrott utomhus v.38-39

Årsunda kyrkskola, Sandviken · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Prova friidrottsgrenarna längdhopp, kast med boll samt löpning 60 m.

Vi kommer att arbeta med:

Grovmotoriska grundformer som hoppa, springa och kasta.

Grunder i olika hopptekniker som jämfota och på ett ben.

Grunder i löpskolning och stafetter.

Grunder i kastteknik.

Grunder i uppvärmning - hur minimeras risken för skador


Läroplanskopplingar

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,

förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Motoriska grundformer med och utan olika redskap. Deras sammansatta former.

Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.

Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback