Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

HT22 Språkexperten

Rönnowskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Du ska nu få spela in ett avsnitt av podden Språkexperten. Denna podd serie är en språkserie riktad till ungdomar i åk7-9 och kommer handla om grannspråk och svenska dialekter. Det är nu upp till er att fylla avsnitten med information.

Tema för de olika avsnitten:

 • Avsnitt 1 - Danska 

 • Avsnitt 2 - Norska 

 • Avsnitt 3 - Isländska 

 • Avsnitt 4 - Norrländska mål 

 • Avsnitt 5 - Sveamål 

 • Avsnitt 6 - Götamål 

 • Avsnitt 7 - Gotländska mål 

 • Avsnitt 8 - Sydsvenska mål 

 • Avsnitt 9 - Östsvenska mål

 

Din uppgift är att söka fakta om dialekten/språket. Lyssna också på ljudfiler och se filmklipp där dialekten eller språket talas. Det som bedöms i denna uppgift är dels manuset (skriftligt) men också din inspelning (muntligt). Ditt poddavsnitt bör vara ca. 7 min. Använd programmet AudioEditor för att spela in ditt avsnitt. 

 

Manus klart: 4/10 

Inlämning inspelning: 7/10 

 

Innehåll i avsnittet: 

 • Var talas språket/dialekten? 

 • Hur många talar språket/dialekten? 

 • Vad är typiskt för dialekten/språket?

 • Hur skiljer språket/dialekten sig från svenskan/andra svenska dialekter (grammatik)? 

 • Hur några ord eller fraser uttalas på språket/dialekten? 

 • Spela gärna upp lite musik på dialekt om du hittar. 

 

Avsluta avsnittet med att läsa upp en kortare text på dialekt eller språket. 

 

Tips på källor: 

https://www.isof.se/arkiv-och-insamling/digitala-arkivtjanster/dialektkartan

http://swedia.ling.gu.se/

https://nordsprak.com/samarbetsprojekt/100-nord/

Dokumentet: Svenskan och dess släktingar 

Portal: Grannspråk och minoritetsspråk, Språk i språk s. 249-261

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

kunskaper om språk och språkbruk i Sverige och Norden.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter och sociolekter. Framträdande skillnader och likheter mellan de nordiska språken. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Matriser i planeringen
Språkexperten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter