Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Vi läser!

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Vi arbetar med läsning i olika former.

Mål: Varje elev ska bekanta sig med olika texter i olika sammanhang. Vi samtalar om texterna för att börja utveckla en god läsförståelse. 

Hur: 

  • Högläsning i helklass och mindre grupper. 
  • Enskild läsning.
  • Biblioteket

 


Läroplanskopplingar

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter

Rim, ramsor och andra ordlekar

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter