Skolbanken Logo
Skolbanken

Rödhaken , kultur och språk 22/23

Brittsbo förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Den här terminen/ läsåret fokuserar vi på kultur och språk

Språk - vi läser sagor, flanosagor, rimmar och ramsar , sjunger sånger 

Kultur - vi går på teater och föreställningar när möjlighet finns , uppmärksammar samernas nationaldag samt dom barn som har annat etniskt ursprung  


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback