Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Värdegrund- "Vi är alla superhjältar"

Sörviks skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Värdegrundsarbete- nyckeln till lärande.

 

I förskoleklass startar elevernas skolgång. Vi lägger stor vikt vid att arbeta med värdegrundsfrågor, för att på så sätt skapa ett öppet klimat, en trygg grupp där vi lyssnar på varandra och allas åsikter är viktiga. 

"Eleverna ska utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt."

Det här ska jag träna på:

Berätta hur en bra kompis kan vara 

Våga ta ställning i etiska frågor

Bli bekant med ordet samarbete och vad det innebär
 
Bli bekant med vad ordet respekt betyder och innebär

Bli bekant med vad ordet hänsyn betyder och vad det innebär

Visa förståelse och inlevelse för andras sätt att tänka och vara
 
Skapa gemensamma regler

Välja att vara modig ("göra rätt") och vara ett föredöme för andra

 

Så här ska jag träna mig:

Genom att delta i diskussioner

Se på rollspel av lärare och/eller elever

Delta i charader och korta dramatiseringar

Träna samarbete i både organiserad form i lekar, uppgifter mm men också i den fria leken genom mitt sätt att vara

Genom att upprätta gemensamma regler för klassen

Genom att delta i diskussioner kring barnkonventionen

Genom att våga välja att "göra rätt" och stå för det

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter

respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet

tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter