Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Ekologi och Fotosyntes

Kristinedalskolan , Stenungsund · Senast uppdaterad: 17 september 2022

Alla levande organismer har olika krav på miljön de lever i. Växterna vill ha lagom med ljus och vatten och rätt sorts jord. Ibland vill de skydda sig från att bli uppätna, ibland vill de att djuren ska äta deras frukter och sprida deras frön. Djuren i sin tur ska hitta rätt sorts mat och skydd för sig själva och sina ungar. Det råder ett ständigt samspel mellan olika levande varelser och den miljö de lever i. Inom ekologi lär man sig om detta samspel. All energi i ekosystemen kommer från solen och tas omhand av växterna i en process vid namn fotosyntesen.

Syfte

 

Centralt innehåll

 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt genom din delaktighet i diskussioner i klassrummet, observation av hur du genomför och dokumenterar laborationer, samt genom skriftliga och muntliga förhör och redovisningar.


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter