Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Geografi, Sverige

Apelskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Vi kommer att läsa om Sveriges olika natur- och kulturlandskap, fjällbygd, skogsbygd, kust- och jordbruksområden och dess resurser, hur dessa ser ut och ändrats och vad orsakerna till detta kan vara.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla dina kunskaper och förmågan att:

 • använda kartboken och förstå en karta och dess färger och symboler
 • kunna överföra kartbilden från kartboken till din egen karta
 • kunna sätta ut några geografiska punkter i Sverige
 • kunna förklara skillnader och likheter mellan de olika landskapstyperna i Sverige

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda dig av en karta och hitta information på den
 • beskriva och göra jämförelser mellan olika platser, landskap och människors levnadsvillkor i Sverige
 • använda och förstå för området aktuella ord och begrepp

Genom:                                                                                                           

 • muntliga och skriftliga redovisningar
 • samtal och diskussioner i mindre och större grupp 
 • klassrumsobservationer

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att få:

 • arbeta med kartan på olika sätt
 • läsa/skriva olika sorters texter
 • göra jämförelser och se samband,likheter/skillnader och orsak/verkan mellan t.ex. olika landskapstyper samt vad människor bor
 • se på film
 • göra "fältstudier"
 • lära dig för området aktuella ord och begrepp
 • Skriva en reseskildring

Läroplanskopplingar

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback