Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

7A1 Onsdag kväll strax före sju

Engelbrektsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 september 2022

Vi kommer att läsa Mats Berggrens Onsdag kväll strax före sju under v. 38-42. Vi kommer att skriva en läsdagbok, en recension och ett författarporträtt på lektionerna. Boksamtal i grupp samt genomgångar och övningar av meningsbyggnad.

Mats Berggren: Onsdag kväll strax före sju

Vecka 38-42

Vad ska vi arbeta med?

·       Läsning av Mats Berggrens ungdomsroman Onsdag kväll strax före sju.

·       Skriva 3 inlämningsuppgifter. Använd Spegla språket 7: sid. 103–123 (skönlitteratur, författarporträtt,), sid. 176–187 (recension), sid 188–191 (Att föra boksamtal i grupp).

·       Meningsbyggnadsövningar (arbetsblad samt arbete med dina egna texter).

 

Hur ska vi arbeta?

Läsning på lektionerna. Skriva en läsdagbok, en recension och ett författarporträtt på lektionerna. Boksamtal i grupp samt genomgångar och övningar av meningsbyggnad.

 

Vad ska du lära dig?

Vi ska arbeta med läsförståelse och att tolka och resonera om budskap i boken.

Vi ska analysera skönlitteratur. Du ska skriva 3 inlämningsuppgifter. Du ska bli säkrare på meningsbyggnad.

 

·       veta vad skönlitteratur är och vad som kännetecknar en ungdomsroman. Analysera budskap i en roman.

·       känna igen åsiktsbaserade texter (recension).

·       skriva en läsdagbok, ett författarporträtt och en recension.

·       bli säkrare på meningsbyggnad i dina egna texter.

 

Bedömning/Hur ska du visa vad du lärt dig?

·       Du ska skriva en läsdagbok, en recension och ett författarporträtt som du lämnar in. Du ska läsa och du ska delta i gruppdiskussioner om bokens innehåll.


Du får undervisning i (centralt innehåll, Lgr 22)

·       lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang.

 

·       strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning.

 

 


Mats Berggren

Onsdag kväll strax före sju

 

Vilka uppgifter ska du göra?

Du kommer att läsa, skriva, analysera och diskutera boken Onsdag kväll strax före sju. Målet är att du ska utveckla din läsförståelse, bli mer säker på lässtrategier samt träna på att diskutera bokens innehåll. Du kommer också att träna på meningsbyggnad och att utveckla dina skriftliga svar.

 

När ska du lämna in skrivuppgifterna?

Inlämning: 20 oktober.

 

Vad ska du lämna in?

Ett eget inlämningsarbete, vilket innehåller uppgift 1–3: en läsdagbok, en recension och ett författarporträtt. Skriv allt i ett och samma dokument. Du lämnar in när du är klar med alla uppgifterna. Du skriver i din dator i Times New Roman 12 punkter, radavstånd 1,5. Gör en mapp för dina svenskdokument och döp den till “Svenska åk 7”. I svenskmappen gör du sedan ett dokument som du kallar för “Onsdag kväll strax före sju”.

 

 

Skrivuppgift 1- Läsdagbok

 

En läsdagbok är en text som du ska skriva under tiden som du läser en bok. Du kommer att skriva en läsdagbok från Onsdag kväll strax före sju sid 1-33. Syftet är att reflektera över din läsning. Kopiera mallen för läsdagboken.

 

Mall att kopiera

• Vad har hänt i boken så här långt? Beskriv händelsen och försök helt kort att sammanfatta den så tydligt som möjligt. Var utspelar sig boken? Är det i nutid? Framtid? Någon som inte läser boken ska kunna följa med i det du beskriver.

 

• Vad tycker du om boken än så länge? Motsvarar den vad du hade tänkt dig efter att ha läst presentationstexten på omslaget? Utveckla ditt svar genom att ge exempel från texten.

 

• Vilka huvudpersoner finns i boken? Vad har de gjort så här långt i berättelsen? Skulle du ha gjort detsamma? Varför? Varför inte?

 

• Beskriv en person från textavsnittet du just läst och försök vara så detaljerad du kan i din beskrivning. Hur ser personen ut? Vilka egenskaper har personen? Försök att beskriva så att någon som inte läst boken förstår vad du menar.

 

• Vad tror du kommer att hända i boken längre fram? Varför tror du det? Förklara.Skrivuppgift 2 – Författarporträtt
Du ska skriva ett eget författarporträtt av författaren Mats Berggren. Vad ska du presentera om författaren?

1. Börja med att söka fakta om författaren och hans bok

Använd då den här källan: https://matsberggren.com/ Rubrik: Författarporträtt Mats Berggren.

2. Skriv en inledning. Skriv en kort bakgrund om författarens liv och karriär.
3. Fokusera på författarens senaste böcker. Vilka böcker har författaren skrivit?

4. Vilka ämnesval är vanliga hos författaren? Ge exempel.
5. Hur är författarens språk och stil? Ge exempel genom citat från texten.

6. Avsluta din text. Runda av din text med en personlig kommentar om författaren och boken du läser nu.

Skrivuppgift 3 – Recension
När du har läst klart boken ska du skriva en recension av boken utifrån dina egna åsikter om boken. Använd skrivmallen för en recension på sidan 186–187 i Spegla språket 7. Obs! Det är du själv som ska tycka till om boken. Viktigt att inte kopiera någon annans text eller åsikter.

Skrivmall recension:

Du ska ha med:

1.     Rubrik: Recension. Mats Berggren Onsdag kväll strax före sju.

2.     En kort intresseväckande inledning som gör att man vill läsa vidare. Tex: ”Det var länge sedan jag läste något så spännande…”.

3. En kort sammanfattning av det viktigaste i handlingen (några rader av huvudhandlingen).

4. Ett detaljerat omdöme av boken. Vad tycker du och varför? Utveckla!

4. En avslutning med själva ”slutbetyget” om boken som du vill skicka med läsaren av recensionen. T.ex: ”Den här boken är så spännande. Mats Berggren är bra på att skriva ungdomsdeckare. Jag vill rekommendera den till alla som läser det här. Den bästa boken jag läst!”

 

 

Planering

 

Lektion 1-4

1. Läs sid 1-33 i boken.

2. Skriv din läsdagbok. Rubrik: “Läsdagbok sid 1-33”. Kopiera mallen för läsdagboken.

3. Bokens titel är Onsdag kväll strax före sju. Varför tror du att den heter så? Läs baksidestexten. Läs även om vad författaren säger själv om boken på https://matsberggren.com/

 

Här kommer frågor att svara på skriftligt.

 

4. Så här står det i boken på sidan 12:

DANIEL KOKADE. De där smörande jävla fittorna skulle inte snacka skit om hans bror.
    Han satte armbågen i en sjundeklassare som stod längst fram i matkön, trängde sig förbi och slevade upp falukorvskivor och potatisar på tallriken. Med Ville efter sig slängde han sig ner vid första bästa bord och gick till anfall mot maten, tuggade hårt och fort.
    Han fortsatte att koka och det blev inte bättre av att Abdi sakta kom inglidande, satte sig hos dem med sin kycklingkorv och inte verkade bry sig.”

Här beskrivs Daniels humör som att han ”kokar”. Detta är ett exempel på en liknelse. Vad menas med en liknelse? Vad tror du denna liknelse vill visa – vad är det som har hänt?

 

5. BIBLIOTEKET HADE TVÅ ex inne av Vilhelm Mobergs Utvandrarna. Jamila och Rakel lånade var sitt och sjönk ner i soffan de brukade hålla till i varje eftermiddag.
   Det här var deras frihetsstund. Den var deras egen, ett hål i tiden, efter alla timmar då de måste vara på rätt plats vid rätt klockslag, efter det att Rakel väntat medan Jamila förrättade asr i skolans bönerum, innan de måste gå hem för att ta hand om småsyskonen och hjälpa till med middagen.

   Föräldrarna hade inte koll på schemat, trodde att de var tvungna att stanna i skolan längre än vad de behövde.
    Ingen visste var de var, utom bibliotekarierna.” (s. 14)

Vad menar författaren med att ”detta var deras frihetsstund”? Varför har Rakel och Jamila behov av en frihetsstund? Varför vill de vara i biblioteket och läsa? Om du skulle vara i deras situation. Hur skulle du känna då? Beskriv med ord.

 

Lektion 5

Skriv nu ditt eget författarporträtt av Mats Berggren. Läs under Skrivuppgift 2 hur du ska göra. Använd skrivmallen för författarporträtt på sid118–123 i Spegla språket 7.

Obs! Skriv med egna ord och kopiera ej någon annans text.

 

 

Lektion 6

Diskussionsfrågor i smågrupper kommer på Teams.

 

 

 

Bedömningsaspekter svenska åk 7

 

 

Grundläggande

Utvecklat

Välutvecklat

Koppling till uppgiften 

Du har följt instruktionen för att skriva en läsdagbok, ett författarporträtt och en recension. 

Du har följt instruktionen för att skriva en läsdagbok, ett författarporträtt och en recension. 

Du har följt instruktionen för att skriva en läsdagbok, ett författarporträtt och en recension. 

Läsförståelse 

Du kan göra enkla sammanfattningar av innehållet i romanen. Du kan också göra en viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband. När du gör detta visar du på en grundläggande läsförståelse.

Du kan göra utvecklade sammanfattningar av innehållet i romanen. Du kan också göra en relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband. När du gör detta visar du på en god läsförståelse.

Du kan göra utvecklade sammanfattningar av innehållet i romanen. Du kan också göra en relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband. När du gör detta visar du på en mycket god läsförståelse.

Struktur, 

språk och stil 

Texten är i huvudsak 

sammanhängande och begriplig. 

Textbindningen är enkel. 

Ordvalet är enkelt. 

Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. 

Texten är sammanhängande och strukturen tydligt urskiljbar genom styckesindelning, styckemarkering, inledning, avslutning och rubrik. 

Textbindningen är utvecklad.

Ordvalet är utvecklat.

Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. 

Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom konsekvent genomförd styckesindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad. Ordvalet är träffande, varierat och passar väl. 

Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. 

Sammantaget

Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, i huvudsak fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven skriver olika slags texter med relativt god språklig variation, fungerande struktur och innehåll samt relativt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett fungerande sätt.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

 

 

Sidbrytning 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Matriser i planeringen
7A1 Onsdag kväll strax före sju
Uppgifter
Onsdag kväll strax före sju

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback