Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

Awesome: Speak your mind, year 9

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 september 2022

Detta arbetsområde handlar om hur det talade och skrivna ordet kan påverka samhället. Du får diskutera aktuella samhällsfrågor, lära dig hur du kan gå tillväga för att skriva en argumenterande text samt fundera över vår yttrandefrihet.

Förmågor i fokus

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och skrift
 • formulera sig i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

 • att läsa och diskutera olika sorters texter
 • arbeta med texterna både muntligt och skriftligt
 • med olika sorters uppgifter i Activity book
 • att förbereda en argumenterande uppsats och sedan skriva den
 • kamratbearbetning av uppsatsen
 • med att utöka ordförrådet
 • prepositioner - hur de fungerar och hur de används
 • Newsreel - nyheter vi lyssnar på tillsammans
 • öva muntlig interaktion och muntlig framställning inför NP

 

Efter avslutat område ska du kunna:

 • förstå innehållet i texterna samt visa detta genom att bl a delta i diskussioner
 • förstå innehållet i talad engelska samt visa detta både muntligt och skriftligt
 • uttrycka dig skriftligt i en argumenterande text

 

Så här får du visa dina kunskaper:

 • muntliga och skriftliga uppgifter under lektionstid
 • skriva en argumenterande uppsats
 • hörförståelsetest
 • läsförståelsetest

 

Tidsram:

v.34-41

 

Material:

Textbook Awesome 9, Chapter 3

Activity book Awesome 9, Chapter 3

Newsreel

 

Bedömning:

Se matris.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Hör och läsförståelse samt argumenterande text åk 9 Chapter 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback