Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Lagar och regler

Murgårdsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 3 oktober 2022

I det här ämnesområdet ska du få läsa om vilka lagar och regler det finns i vårt samhälle. Du kommer att få läsa och diskutera om varför vi har alla dessa lagar och regler och hur du tror att samhället vi lever i skulle se ut om vi var utan dessa.

Konkreta mål

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

Skillnad mellan oskrivna lagar/norm och skrivna lagar.

Varför vi har lagar och regler och vilka lagar som finns.

Vad som händer om vi bryter mot olika lagar.

Vilka uppgifter har åklagare och domstol har.

Hur brott påverkar den som brutit mot lagen, men också mot familjen och samhället.

 

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att läsa  i Gleerups Samhällskunskap 4-6 texter som handlar om lagar och regler. 
 
Arbeta med ord och begrepp som berör ämnet.

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd efter:

Hur du kan använda olika begrepp när du diskuterar olika samhällsfrågor.

Hur du kan beskriva hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

Hur du kan förklara vilken konsekvenser kriminalitet får för familjen, individen och samhället.

 

Innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

 

Det finns inga uppgifter skapade i denna planering.
 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Lagar och regler

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback