Skolbanken Logo
Skolbanken

Vatten tema

Hedesunda förskola, Gävle · Senast uppdaterad: 18 september 2023

Vatten temat ska inspirera barn att vilja utforska vatten i dess olika former och hur olika material reagerar i vatten.

Nuläge:

Vatten finns runt omkring oss i vardagen som rinnande vatten , som is , snö eller vatten ånga när vi öppnar diskmaskinen.

Vattentemat ska inspirera barnen att vilja utforska vatten i dess olika former och se hur olika material reagerar i vatten.

Att få ta del av nya ord och uttryck kommer att vara en naturlig del av utbildningen.

Ytterligare en aspekt är en hållbar utveckling och hur vi kan öka medvetenheten kring miljö och vatten.

Barnens nyfikenhet och fantasi kommer att vara vår vägledning genom arbetet.

Vi kommer till största delen att dela upp barngruppen mindre grupper under tema arbetet , detta för att alla ska komma tilltals och kunna tillgodogöra sig så mycket kunskap som möjligt.

Barnen tycker att det är roligt att leka med vatten speciellt utomhus när det regnar.

Vi är en barngrupp med 18 stycken barn i åldrarna 3-5 år

Vi började med ett introduktionstillfälle där vi pratade kring vatten, var det finns någon stans hur det ser ut  vilka färger det kan ha och hur det känns.

 

Vi kommer även att måla med vattenfärger, göra vatten experiment och då använda av oss våra NTA lådor.

Vi pratar om vad vatten finns någonstans , vad man kan ha det till  samt vattenkraften.

Vattnets betydelse för oss människor samt växter och djur.

Vi kommer även att följa ett slutet kretslopp som vi gjort tillsammans med barnen.

Nu i början pratar vi om sjöar vad och vilka som bor i sjön och att våran sjö här heter Dalälven.

Till att dokumentera använder vi oss av iPad, microskåp ägg, play doo deg och saltdeg.

Teckningar och alster av barnen.

Vi har även vårat vatten  och hav paraply med ledord som vi kan använda oss av.

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter