Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Elektricitet åk 7 HT22

Da Vinciskolan 1, Ale · Senast uppdaterad: 13 oktober 2022

En ström av elektroner

 Kunskapsmål:

Syfte och förmågor

Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om elektricitet, elsäkerhet och elavfall
  • genomföra enklare vetenskapliga undersökningar om elektricitet
  • beskriva och förklara begrepp när det gäller elektriska fenomen som laddning, spänning och ström

 

Centralt innehåll

  • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  • Sambanden mellan spänning, ström, resistans i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Mätningar och mätinstrument
  • Samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

 

Kunskapsmål


Här får du lära dig: 
• hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans
• hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang
• hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man kan undvika olyckor
• hur elektrisk energi kan omvandlas till andra energiformer
• hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkat samhället, miljön och människans levnadsvillkor

 

 

Arbetssätt:

Lärarledda genomgångar

EPA - enskilt, par eller grupp, alla.

Diskussioner i mindre och större grupper.

Filmer

Övningsuppgifter

Texter

Laborationer - koppla efter kopplingsschema, rita kopplingsschema.

 

 

Övningar och innehåll:

Sidor i boken: 

Kapitel 2.1 Elektrisk laddning s.42-47 TDS s.47 

Kapitel 2.2 Spänning och ström s.48-53 TDS s.53 

Kapitel 2.3 Elektriska kretsar s.56-59 TDS s.60 

Kapitel 2.4 Strömmen möter motstånd s.61-62 TDS s.63 

Kapitel 2.5 Tänk på elsäkerheten s.64-68 TDS s.68 

Sammanfattning s.70-71 

FINALEN s.72-73 


 Häftet:  Övningarna/laborationerna. 

 Anteckningar: Pptx (lektionsgenomgångarna) bifogas på klassens lärlogg på Unikum. 

Genomgångar och filmer:

 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Energins flöde och oförstörbarhet samt olika energislags kvalitet. Olika typer av energikällor samt deras för- och nackdelar för samhället och miljön.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och spänning i elektriska kretsar. Hur kretsarna kan användas i elektrisk utrustning.

Några instrument för att mäta fysikaliska storheter, till exempel kraft och ström. Användning av mätvärden i enkla beräkningar, till exempel beräkningar av densitet och hastighet.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Matriser i planeringen
Elevmatris, Fysik LGR 22
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback