Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya språket lyfter, skriva, f-6, Gantofta skola

Skapad 2012-10-22 15:50 i Gantofta skola Helsingborg
Observationspunkterna i Nya Språket lyfter enligt Skolverkets reviderade upplaga augusti 2012.
Grundskola F – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Här dokumenteras skrivutvecklingen för år f-6 enligt Lgr 11.

Nya språket lyfter, skriva

Skriva
A1
**A:1** Eleven visar förståelse för bilder, tecken och symboler. *Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.*
A2
**A:2** Eleven skriver sitt namn och kopierar bokstäver och ord. *Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.*
A3
**A:3** Eleven känner igen och skriver flera bokstäver och kopplar dem till bokstavsljuden. *Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.*
A4
**A:4** Eleven skriver för att uttrycka sig eller minnas. *Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.*
AVSTÄMNING A
B1
**B:1** Eleven skriver ord eller kortare text med eller utan bildstöd. *Jag kan skriva ord och korta texter.*
B2
**B:2** Eleven formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand. *Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.*
B3
**B:3** Eleven visar förståelse för hur meningar skrivs. *Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.*
B4
**B:4** Eleven använder olika strategier som stöd i skrivandet. *Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.*
AVSTÄMNING B
C1
**C:1** Eleven skriver berättande text med tydlig handling. *Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.*
C2
**C:2** Eleven följer vanliga stavningskonventioner vid skrivande av texter. *Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.*
C3
**C:3** Eleven hämtar information och kunskaper från någon anvisad källa och skriver med egna ord en sammanhängande text. *Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.*
C4
**C:4** Eleven visar förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text. *Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.*
AVSTÄMNING C
D1
**D:1** Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
D2
**D:2** Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
D3
**D:3** Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
AVSTÄMNING D
E1
**E:1** Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
E2
**E:2** Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
E3
**E:3** Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare.
Avstämning E
F1
**F:1** Eleven behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
F2
**F:2** Eleven behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
F3
**F:3** Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare.
Avstämning F
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: