Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK åk 4-6

Skapad 2012-10-22 17:55 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Förmågan att läsa på årskursanpassad nivå.
Läser delvis med flyt
Läser med flyt
Läser med gott flyt
Läser med mycket gott flyt
Förmågan att förstå och tolka ord, begrepp och olika slags texter lämpliga för årskursen.
Förstår och tolkar delvis det huvudsakliga innehållet eller tydliga detaljer i texten utifrån egna erfarenheter
Förstår och tolkar det huvudsakliga innehållet, väsentliga detaljer och tydliga budskap i texten utifrån egna erfarenheter
Förstår och tolkar helhet, detaljer samt budskap som står mellan raderna i en text utifrån egna erfarenheter
Förstår och tolkar helhet och detaljer. Kan tolka, analysera och resonera kring innehåll och budskap utifrån egna erfarenheter
Förmågan att skriva olika slags texter lämpliga för årskursen med hjälp av språkliga strategier.
Skriver med lärarstöd olika texter men är osäker på texters specifika särdrag.
Skriver olika slags texter med en i huvudsak fungerande struktur och med viss språklig variation.
Skriver olika slags texter med en relativt väl fungerande struktur och relativt väl fungerande variation.
Skriver olika slags texter med en väl fungerande struktur och god språklig variation.
Förmåga att bearbeta egna och andras texter på en årskursanpassad nivå.
Bearbetar texter med stöd.
Bearbetar texter utifrån respons på ett fungerande sätt. Ger enkla omdömen om texter
Bearbetar texter utifrån respons på ett relativt väl fungerande sätt. Ger utvecklade omdömen om texter.
Bearbetar texter utifrån respons på ett väl fungerande sätt.Ger välutvecklade omdömen om texter.
Förmågan att muntligt presentera på årskursanpassad nivå.
Är osäker på användandet av olika språkliga strategier. Genomför med lärarstöd mycket enkla muntliga presentationer.
Väljer och använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd. Förbereder och genomför enkla muntliga presentationer.
Väljer och använder relativt fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd. Förbereder och genomför utvecklade muntliga presentationer.
Väljer och använder väl fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd. Förbereder och genomför välutvecklade muntliga presentationer.
Förmågan att samtala på årskursanpassad nivå med hjälp av språkliga strategier
• samtala • diskutera • argumentera
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att föra fram egna åsikter och kan ställa frågor till övriga. Väljer och använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Tar egna initiativ, kan motivera och resonera kring egna åsikter. Kan kommentera det andra säger samt ställa frågor till övriga. Väljer och använder relativt fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Tar egna initiativ, bidrar till att fördjupa, utveckla och nyansera samtal. Ställer följdfrågor och följer upp olika perspektiv på ämnet. Väljer och använder väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Förmågan att söka, sammanställa och värdera information på årskursanpassad nivå.
Behöver stöd för att söka och sammanställa information.
Söker och sammanställer och värderar till viss del information från ett avgränsat urval av källor.
Söker och sammanställer och värderar relativt väl information från ett urval av källor.
Söker och sammanställer och värderar väl information från ett varierat urval av källor.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: