Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inspirerad av Kunskapsblomman

Skapad 2012-10-23 16:35 i Iseråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 – 3 Matematik
Enheter/begrepp
Förstår grundläggande matematiska begrepp.
Känner till några gemometriska figurer.
Kan fler matematiska begrepp och symboler.
Kan beskriva, jämföra och namnge geometriska objekt.
Vet sin egen längd i m och cm. Kan uföra enkla mätövningar med linjal/måttband. Kan rätt ange hur enheterna förkortas.
Man utföra enkla mätövningar med våg. Uppskatta och jämföra. Kan rätt ange hur enheterna förkortas.
Kan utföra enkla mätövningar med liter- och decilitermått. Kan rätt ange hur enheterna förkortas.
Kan tolka och presentera enkla tabeller och diagram.
Siffror och tal
Har taluppfattning 1-5
Har taluppfattning 1-10
Kan skriva siffrorna 0-9 rätt och läsligt.
Kan ordningstalen 0-31.
Behärskar addition och subraktion 0-20.
Kan arbeta med enkla räknesagor och problem.
Kan positionssystemet 0-100.
Känner till talområdet 0-1000.
Kan arbeta med talmönster.
Kan additions- och subraktionstabellerna 0-20.
Kan avrunda till närmaste 10-tal.
Kan addera och subrahera med hjälp av skrifligt räknemetod. 1-200.
Kan viss multiplikation.
Kan huvudräkning med de fyra räknesätten. 0-20.
Kan förklara vad de olika räknesätten står för.
Behärskar säkert positionssystemet 0-1000.
Du förstår att en hel kan delas i olika delar.
Du kan namnge några vanliga delar i bråkform.
Du kan dela upp en hel i olika delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Du kan använda enkla bråkformer i vardagliga situationer.
Problemlösning
Kan arbeta med enkel problemlösning.
Klockan
Du kan rätt läsa av klockan vid, hel- och halvtimme samt kvart i och kvart över.
Du kan ange tid med användandet av minuter.
Kan avläsa digital tid.
Du kan rätt använda förkortningarna h, min och s.
Tid
Du vet hur många dagar det är i resp månad.
Du kan veckans dagar och i rätt ordning.
Du kan årets månader och i rätt ordning samt antalet månader på ett år.
Du kan månadernas ordningsnummer.
Du vet hur många dagar det är på ett år (skottår).
Du kan skriva datum på olika sätt.
Du kan ange ditt personnummer.
Du kan uppfatta, jämföra och göra enkla beräkningar i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: