Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsbedömning i idrott och hälsa

Skapad 2012-10-29 13:50 i Resarö skola Vaxholm Stad
Kunskapsbedömning i ämnet idrott och hälsa, åk 1-6, vid Resarö skola.
Grundskola 1 – 6 Idrott och hälsa

Kunskapsbedömning i ämnet idrott och hälsa, åk 1-6, vid Resarö skola.

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanens del 1 och 2 och är ämnesövergripande.
Ansvar, ärlighet, respekt, samarbete
Jag deltar i alla moment efter egen förmåga och har rätt utrustning.
Jag kan koncentrera mig och lyssna på en instruktion.
Jag har tålamod och uthållighet och visar detta genom att utföra rörelser och aktiviteter med kvalitet.
Jag deltar med hög aktivitetsnivå i samtliga moment och har rätt utrustning.
Ny aspekt
Jag kommer i tid till lektionen och är snabb till samlingarna.
Jag visar hänsyn till mina kamrater.
Jag kan samarbeta i en grupp oberoende av vilka som ingår i gruppen.
Jag tar ansvar för min egen inlärning.
Ny aspekt
Jag kan samarbeta med en kamrat.
Jag tar ansvar för det jag tycker, säger och gör.
Jag respekterar att vi är olika och kan olika saker.
Jag kan samarbeta med andra elever samt bidrar till att gruppen kan leka/spela självständigt genom att kompromissa, vara ödmjuk och lösa konflikter.

Röra sig allsidigt i olika miljöer

Motorisk kontroll
Jag behärskar de motoriska grundformerna; krypa, stödja, springa, hoppa, balansera, rotera, kasta, fånga.
Jag anpassar min kraft i förhållande till rörelse och rum.
Jag utför rörelser med balans och kroppskontroll.
Jag behärskar sammansatta motoriska grundformer i kombination med olika redskap och i olika miljöer.
Ny aspekt
Jag kan hänga upp och ned.
Dans och rörelser till musik
Jag utför rörelseuppgifter till musik.
Jag följer takt och rytm till musik.
Jag leder uppvärmning till musik.
Jag anpassar mina rörelser till takt och rytm.
Ny aspekt
Jag följer takt och rytm i olika danser.
Säkerhet och hänsynstagande
Jag förstår varför det finns regler och följer dem.
Jag deltar efter bästa förmåga och anpassar mina rörelser efter aktivitetens uppbyggnad.
Jag stöttar och uppmuntrar mina kamrater.
Jag vet hur jag ska agera i olika fysiska sammanhang för att undvika att skada mig själv eller andra.
Lekar i vatten och simning
Jag doppar huvudet under vattnet.
Jag simmar 25 meter bröstsim.
Jag simmar 100 meter bröstsim på djupt vatten.
Jag simmar 200 meter, varav 50 meter i ryggläge.
Ny aspekt
Jag kan flyta.
Jag simmar 10 meter ryggsim.
Jag simmar 25 meter ryggsim på djupt vatten.
Livräddande aktiviteter
Jag förstår hur en flytväst fungerar.
Jag kan larma 112.
Jag kan utföra en andningskontroll.
Jag kan tillämpa mina kunskaper om livräddning i och kring vatten oberoende av årstid.
Ny aspekt
Jag kan redogöra för bad- och båtvettsregler.
Jag kan hjälpa en nödställd med kamratgreppet.
Jag kan placera en person i stabilt sidoläge.
Ny aspekt
Jag vet hur jag använder mig livboj och livlina.
Jag kan redogöra för KUS.

Friluftsliv och utevistelse

Att orientera sig
Jag förstår och kan följa en enkel karta.
Jag förstår hur olika kartor är uppbyggda och vad symbolerna betyder.
Jag förstår och kan följa olika kartor.
Jag kan med säkerhet orientera mig i närliggande miljöer med hjälp av kartor.
Friluftsliv och allemansrätten
Jag deltar aktivt i fysiska aktiviteter utomhus, året runt.
Jag klär mig utifrån aktivitet och väderlek.
Jag har kunskap om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Jag kan genomföra aktiviteter i naturen med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Hälsa och livsstil

Upplevelser av fysiska aktiviteter/hälsa
Jag kan berätta om hur jag känner mig när jag genomför olika fysiska aktiviteter.
Jag förstår begreppen puls, kondition, kroppsmedvetenhet, nedvarvning och samspel.
Jag förstår varför jag behöver träna allsidigt och kan ge exempel på hur träning kan varieras.
Jag kan redogöra för mina upplevelser av fysiska aktiviteter och hur dessa kan påverka min hälsa.
Ny aspekt
Jag kan redogöra för vad som händer i min kropp vid uppvärmning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: