Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2-3 Glunten, Svenska - samtala/lyssna

Skapad 2012-10-30 11:04 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Ett utvecklingsschema inom området samtala/lyssna från materialet Nya Språket lyfter, Skolverket.
Grundskola F – 3 Svenska

Under samlingarna diskuterar vi dagsaktuella händelser.
Muntliga redovisningar/presentationer sker fortlöpande under läsåret i olika arbetsområden.
Vi har regelbunda klassråd under läsåret.
Vid högläsning ges tillfälle till diskussioner och boksamtal.
När vi arbetar med skolans värdegrund ges tillfälle till etiska samtal.
Utvecklingsschemat bygger på materialet Nya Språket lyfter från Skolverket.
De färgglada rutorna i utvecklingsschemat visar de framsteg barnet uppnått. De som ännu inte är ifyllda beskriver de mål barnet har att arbeta vidare med.
Den läses nerifrån och upp.

Berättande
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Du anpassar ditt berättande till olika situationer och åhörare.
Du uttrycker åsikter, argumenterar och tar intryck av andras argument.
Du berättar sammanhängande berättelser med tydlig poäng.
Du ger och tar muntliga instruktioner.
Du återberättar sammanhängande händelser, sagor eller andra berättelser.
Du förklarar på ett begripligt sätt.
Du kan berätta händelser, historier och upplevelser och kan lyssna på andra.
Du beskriver olika företeelser så andra förstår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: