👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Floda/Tollered överlämning 5-6 svenska

Skapad 2012-10-31 14:18 i Berghultskolan Lerum
Grundskola 5 Svenska

svenska

Har tillgodogjort sig följande
>
>
>
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar
Kan läsa med flyt gnm att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt
Kan läsa gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Kan läsa med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Visar grundläggande L-F gnm enkla, kronologiska sammanfattningar samt kommenterar centrala delar med viss koppling till sammanhanget
Visar god läsförståelse gnm utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget
Visar mycket god läsförståelse gnm att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget
Utifrån egna erfarenheter tolka och föra resonemang om budskap i olika verk
Kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva olika slags texter
Kan detta med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur med viss språklig variation
Kan detta med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Kan detta med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation
Använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
Använder grundläggande regler med viss säkerhet
Använder grundläggande regler med relativt god säkerhet
Använder grundläggande regler med god säkerhet
Skriva berättande texter
Innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling
Innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
Innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling
Söka, välja ut och sammanfatta information
Kan detta från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. S-F innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Kan detta från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. S-F innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kan detta från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. S-F innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar och förstärker och levandegör sina texters budskap
Gör detta så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt
Gör detta så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt
Gör detta så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Ge omdömen om texters innehåll och bearbeta texter
Kan ge enkla omdömen om texters innehåll och efter respons bearbeta texter på ett i huvudsak fungerande sätt
Kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt
Samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter
På ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet
På ett sätt som upprätthåller samtalet.
På ett sätt som upprätthåller samtalet väl
Förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning med anpassning till syfte och mottagare
Enkla redogörelser med i huvudsak fungerande struktur med viss anpassning till syfte och mottagare
Kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur med relativt god anpassning till syfte och mottagare
Kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur med god anpassning till syfte och mottagare
Ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svanskan samt ge ex på tydligt framträdande likheter/skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Kan detta