👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Överlämning 5-6 bild

Skapad 2012-11-02 17:30 i Berghultskolan Lerum
Den här matrisen använder vi vid överlämningen från år 5 till år 6
Grundskola 5 Bild

bild

Har tillgodogjort sig följande
>
>
>
Framställa ngr olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser
Visar detta med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer
Visar detta med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade arbetsformer
Visar detta med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer
Använda olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt
Kombinera olika bildelement
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Utveckla idéer inom ngr olika ämnesområden gnm att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer
Kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer
Kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer
Att under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Eleven bidrar till detta
Eleven formulerar och väljer handlingsalternativ som efter ngn bearbetning leder framåt
Eleven formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt
Presentera sina bilder till syfte och sammanhang
Kan presentera med viss anpassning
Kan presentera med relativt god anpassning
Kan presentera med god anpassning
Ge omdömen om arbetsprocess och kvalitet i bildarbetet
Kan ge enkla omdömen
Kan ge utvecklade omdömen
Kan ge välutvecklade omdömen
Föra underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang