Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Generell bedömningsmatris i fysik

Skapad 2012-11-12 21:05 i Prästslättsskolan Karlshamn
Beskrivningar av vad som ska bedömas för att identifiera elevernas styrkor och utvecklingsbehov och visa progressionen.
Grundskola 4 – 6 Fysik

Matris för att bedöma elevernas förmågor i fysik.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hypoteser
Förmågan att formulera hypoteser
Kan med ledning formulera en hypotes
Kan formulera en hypotes, men kan inte ge en förklaring till varför.
Kan formulera en hypotes, samt ge en förklaring som bygger på erfarenheter.
Kan formulera en hypotes som är naturvetenskapligt underbyggd.
Utföra experiment
Följa instruktioner
Lyssnar inte på instruktioner eller läser igenom skriftliga instruktioner.
Kan följa en instruktion med stöd.
Kan följa en instruktion i flera steg. Behöver ibland stöd.
Följer helt instruktionerna på egen hand.
Utföra experiment
Genomföra
Kan ännu inte genomföra enkla undersökningar.
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar, men behöver stöd av lärare eller kamrater.
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar, men behöver visst stöd av lärare eller kamrater.
Kan självständigt, eller som aktiv del i grupp, genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Begrepp
Förmågan att använda fysikens begrepp
Eleven har ännu inte visat grundläggande kunskaper genom att ge exempel på och beskriva begrepp inom temat.
Eleven har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva begrepp med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper inom temat och visar det genom att förklara och beskriva med god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper inom temat och visar det genom att förklara och beskriva med mycket god användning av fysikens begrepp.
Begrepp
Förmågan att använda biologins begrepp
Eleven har ännu inte visat grundläggande kunskaper i biologi.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp
Resultat och slutsatser
Förmågan att tolka resultat och dra slutsatser
Resultatredovisning och slutsats saknas.
Eleven beskriver inte hela resultatet. Kan jämföra resultaten med sin hypotes.
Eleven beskriver hela resultatet. Kan jämföra resultaten med sin hypotes och dra slutsatser.
Eleven beskriver hela resultatet och kan föra en diskussion kring avvikande data och möjliga felkällor. Kan tolka sina resultat och motivera sina slutsatser.
Kommunicera
Förmågan att använda kunskaper i fysik/biologi för att kommunicera och ta ställning
Du deltar inte i diskussioner som rör ämnet.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar dem.
Dokumentation
Förmågan att beskriva och dokumentera undersökningar på olika sätt
Du gör sällan enkla dokumentationer av undersökningarna och de är svåra att följa då de saknar vissa delar.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: