👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Kunskapskraven för åk 6

Skapad 2012-11-20 09:11 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 6 Biologi
E
C
A
Elevens förmåga att samtala om och diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Elevens förmåga att säka naturvetenskaplig information i olika källor. Elevens förmåga att resonera källkritiskt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Elevens förmåga att använda naturvetenskaplig information. Elevens förmåga att anpassa naturvetenskaplig information till sammanhanget.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Elevens förmåga att genomföra fältstudier och andra undersökningar. Elevens förmåga att formulera frågeställningar och planeringar.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Elevens förmåga att använda utrustning i det undersökande arbetet.
Eleven använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt i det undersökande arbetet.
Eleven använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt i det undersökande arbetet.
Eleven använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt i det undersökande arbetet.
Elevens förmåga att resonera om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat av undersökningar. Elevens förmåga att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Elevens förmåga att dokumentera sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utveckade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Elevens förmåga att förklara och visa på biologiska sammanhang. Elevens förmåga att använda biologins begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Elevens förmåga att resonera om hälsa, sjukdom och pubertet och relatera till samband i människkroppen.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokropen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokropen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokropen.
Elevens förmåga att beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen. Elevens förmåga att förklara och visa på samband och mönster mellan människors beroende av och påverkan på naturen.
Eleven kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Elevens förmåga att berätta om livets utveckling. Elevens förmåga att ge exempel på, visa samband och visa mönster på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven kan berätta om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven kan beskriva och visar på samband kring människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan beskriva och visar på mönster i människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Elevens förmåga att berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven berättar om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för männikors levnadsvillkor.
Eleven berättar om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för männikors levnadsvillkor.
Eleven berättar om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för männikors levnadsvillkor.