Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd övergripande matris åk 4-6

Skapad 2012-11-27 09:29 i Friskolan Metis Grundskolor
En matris baserad på kunskapskraven i läroplanen.
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Matrisen gäller för hela ämnet slöjd, men kan ändå användas som bedömningsmatris i enskilda LPP:er

Bedömningsmatris i slöjd Friskolan Metis årskurs 4-6

På väg mot E
E
C
A
Ide
Jag har en ide och berättar om den.
Jag kan rita (formge) och visa enkla förslag eller modeller till slöjdarbeten med lite hjälp
Jag kan formge och visa idéer, skisser eller modeller till slöjdarbeten.
Jag kan formge och visa idéer,skisser eller modeller till slöjdarbeten på ett självständigt sätt.
Planering
Jag väljer färg och form på mitt slöjdarbete.
Jag väljer material till mitt slöjdarbete, med hjälp av min lärare.
Jag väljer material, färg och form på mitt slöjdarbete och förklarar mina val med tanke på utseende och funktion.
Jag vet hur färg, form och material påverkar utseendet och funktionen. Jag är miljö- och kostnadsmedveten.
Genomförande
Jag kan med hjälp följa en muntlig instruktion.
Jag kan med viss hjälp följa en instruktion eller min arbetsbeskrivning
Jag kan arbeta efter instruktioner, ritningar, mönster eller mina arbetsbeskrivningar.
Jag arbetar självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter.
Jag har provat på några olika sätt att arbeta
Jag kan med hjälp av min lärare välja arbetsmetod/teknik.
Jag kan ofta ge förslag på lämplig arbetsmetod/teknik.
Jag väljer ofta självständigt arbetsmetod/teknik.
Jag har provat på enkla verktyg och redskap.
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda verktyg och redskap.
Jag kan med viss hjälp välja lämpliga verktyg och red- skap och kan hantera dessa.
Jag väljer ofta självständigt verktyg och redskap och kan hantera dessa.
Jag får hjälp med utseende, funktion och slutfinish på mitt slöjdarbete.
Jag får viss hjälp med utseende, funktion och slutfinish på mitt slöjdarbete.
Jag tar eget initiativ vad gäller utseende, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet.
Jag tar eget initiativ och är självständig när det gäller utseende, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet.
Ansvar
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på det.
Jag tar ansvar för mitt arbete.
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på mitt och skolans material. Jag följer instruktioner och skyddsföreskrifter.
Jag tar stort ansvar för mitt arbete och för helheten i slöjdsalen.
Utvärdering
Jag kan berätta vad jag gjort.
Jag kan berätta bra och mindre bra saker om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen.
Jag kan förklara och motivera olika steg i slöjdprocessen.
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva min arbetsinsats och min produkt med tanke på funktion och utseende.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: