Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris So åk 1-3

Skapad 2012-11-27 16:20 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Bedömningsmatris i de samhällsorienterade ämnena 1-3. Riktad mot kunskapskrav år 3.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Förmågor i So-ämnena
Godtagbara kunskaper åk 3
So
Fakta
Du kan lyssna till en faktatext.
Du kan lyssna och återberätta innehållet muntligt ur en faktatext.
Du kan läsa och återge det väsentliga innehållet skriftligt ur en faktatext.
Du kan på egen hand inhämta och återberätta det väsentliga innehållet skriftligt ur en faktatext.
So
Begrepp
Du känner igen vissa begrepp, som tex kust, dåtid, demokrati och religion när du hör dem.
Du känner igen vissa begrepp och kan förklara några av dem.
Du har kännedom om vissa begrepp och kan använda dem i rätt sammanhang.
Du har kännedom om de flesta begrepp och kan använda dessa i rätt sammanhang.
So
Analys
Du kan med hjälp göra enkla jämförelser.
Du kan med hjälp göra enkla jämförelser och ge exempel på orsak och verkan.
Du kan göra enkla jämförelser och ge exempel på orsak och verkan.
Du kan söka och jämföra information från några olika källor.
So
Information
Du har viss kännedom om hur man söker information och använder källor.
Du har kännedom om olika typer av medier och hur man söker information.
Du har kännedom om hur man söker information och kan med hjälp och stöd jämföra källor.
Du kan söka och jämföra information från några olika källor.
So
Uttrycka och argumentera
Du kan uttrycka egna åsikter.
Du kan oftast förklara dina åsikter.
Du kan samtala om aktuella händelser utifrån egna erfarenheter eller fakta.
Du kan framföra egna åsikter, ställa passande frågor kring andras ståndpunkter.
So
Beskriva olika samband i samhället
Du känner till några samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet.
Du känner till några sammhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet och vad de har för funktion.
Du känner till några samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet, förr och nu.
Du kan göra någon jämförelse mellan förr och nu i samhällsfunktionerna.
So
Demokratisk förmåga
Du kan förstå varför vi behöver regler i klassrummet.
Du kan delta i en demokratisk process så som klassråd och elevråd.
Du kan förstå och reflektera över varför vi behöver normer och regler i samspel med andra.
Du förstår demokratiska värden och idéer och du kan använda egna erfarenheter då du formulerar dina åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: