👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i slöjd åk 3-6 Ugglums skola

Skapad 2012-12-18 15:06 i Partille
Varje årskurs börjar med en gemensam uppgift. Detta för att lära sig arbeta med olika verktyg, tekniker och material. Eleverna dokumenterar sina arbeten i form av planering och utvärdering.
Grundskola 3 – 6 Slöjd

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd och hantverk i olika kulturer och tidsperioder. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom konstruktion, hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idè/Planering
Jag har en idè och berättar om den
Jag kan rita och visa enkla förslag till slöjdarbete
Jag använder olika inspirationskällor och ritar egna förslag till slöjdarbete.
Jag väljer färg och form
Jag visar intresse för material, färg och fom. Jag tänker på hur jag använder materialet.
Jag väljer material, färg och form och förklarar med tanke på utseende, funktion och miljö.
Genomförande
Jag kan med hjälp följa en muntlig instruktion
Jag kan följa en instruktion eller arbetsbeskrivning.
Jag kan arbeta efter instruktioner, ritningar, mönster och arbetsbeskrivningar.
Jag har provat på olika sätt att arbeta på.
Jag kan med hjälp av min lärare välja arbetsmetod/teknik.
Jag kan ge förslag på lämplig arbetsmetod/teknik.
Jag har provat olika enkla verktyg och redskap.
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Jag kan välja lämpliga verktyg, redskap och kan hantera dessa på ett bra och säkert sätt.
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på det.
Jag tar hand om mitt arbete och min arbetsplats.
Jag tar ansvar för mitt arbete, slöjdsalens utrustning och iordningställande.
Jag behöver stöd och hjälp för att komma igång.
Jag arbetar och är fokuserad på lektionerna.
Jag tar egna initiativ för att leda arbetet framåt.
Utvärdering
Jag kan berätta vad jag gjort.
Jag kan redovisa muntligt eller skriftligt om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen.
Jag kan redovisa muntligt eller skriftligt om min arbetsinsats, förklara och motivera olika steg i slöjdprocessen.