👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik.

Skapad 2013-01-21 10:08 i Båtsmansskolan Härryda
Kunskapskrav i musik - indelade i moment.
Grundskola 7 – 9 Musik

Lgr11:s kunskapskrav - oförändrade utöver det att de är uppdelade i moment, med värdeorden sist i meningarna.

Musicerande

  • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
F
E
C
A
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd
med viss säkerhet
med relativt god säkerhet
med god säkerhet
Eleven kan spela enkla melodier
med viss timing
med relativt god timing
med god timing
Eleven kan spela enkla basstämmor
med viss timing
med relativt god timing
med god timing
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor
med viss timing
med relativt god timing
med god timing
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord
med visst flyt
med relativt gott flyt
med gott flyt
xxx
xxx
och med passande karaktär
Eleven anpassar sin stämma till helheten
i viss mån
relativt väl
väl
...genom att lyssna och uppmärksamma vad som sker i musicerandet
till viss del
i relativt hög grad
i hög grad
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre
med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär
med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär
med väl fungerande teknik och passande karaktär
och kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck
och kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck
och kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.

Musikskapande

  • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
F
E
C
A
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer
bidra till att skapa musik
skapa musik
skapa musik
...genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg
pröva
pröva och ompröva
pröva och ompröva
...hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som
har en i huvudsak fungerande form
efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil
har en fungerande form och en karaktäristisk stil
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken
samspelar i någon mån
samspelar relativt väl
samspelar väl
Eleven kan, om eget och andras musicerande
ge enkla omdömen
ge utvecklade omdömen
ge välutvecklade omdömen
och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas
och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas
och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas

Musikens sammanhang och funktioner

  • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
F
E
C
A
Eleven kan föra resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen som är
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
som är välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
i viss utsträckning
i relativt hög utsträckning
i hög utsträckning
Eleven kan urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
med viss säkerhet
med relativt god säkerhet
med god säkerhet