Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arenan

Skapad 2013-01-23 13:19 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Matematik

Vi har jobbat med geometri, där vi främst fokuserat på vinklar och omkrets.
Vi har bedömt en hemuppgift som heter Arenan

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
LÖSA PROBLEM
Arenan
Behöver hjälp med att förstå problemet och att finna information som ges.
Förstår problemet men använder inte all information som behövs.
Förstår problemet och väljer oftast den information som behövs för att lösa problemet.
Förstår problemet, väljer lämplig information utifrån situationen/sammanhanget.
Arenan
Behöver hjälp med att reflektera över lösningens rimlighet, t.ex. resonera kring svaret i förhållande till problemet.
Reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. jämföra svaret i förhållande till lösningen.
Reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. prova olika metoder att lösa problemet på och jämföra svaren i förhållanden till problemet.
VÄLJA OCH ANVÄNDA METOD
Arenan
Behöver hjälp med att välja och använda lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Väljer med viss hjälp lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Använder lösningsmetoden med stöd av t.ex. tydliga instruktioner.
Väljer och använder lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Anpassar utifrån situationen/uppgiften.
Väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Anpassar på lämpligt sätt till sammanhanget.
ANVÄNDA MATEMATISKA BEGREPP
Arenan.
Känner igen olika begrepp men använder sig av ett vardagligt uttrycksätt t. ex "gångrar"
Blandar matematiska begrepp med vardagsuttryck för att beskriva t. ex geometriskaformer och metoder. Beskriver begreppens egenskaper med hjälp av symboler, gripbart och åskådligt material (konkret) eller bilder.
Använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang. Kan ge exempel på likheter och skillnader mellan olika begrepp t. ex radie och diameter.
Ser samband mellan olika begrepp. Ger tydliga exempel på hur begrepp relaterar till varandra t. ex omkrets.
Resonera och kommunicera
Arenan
Den skriftliga redovisningen är svår att följa pga att flera steg/delmoment i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa men vissa steg/delmoment i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa, alla steg/delmoment är med.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad, samt alla steg i lösningen förklaras. Den har en bra ordning och är enkel att följa för att förstå innebörden och betydelsen av den.
Saknar bilder som förtydligar uppgiftens innehåll.
Försöker använda bilder som förklarar uppgiftens innehåll.
Använder bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: