Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris NO åk 1-3

Skapad 2013-01-27 18:31 i Kristdalaskolan Oskarshamn
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet NO. Mellannivån i matrisen synkar mot godtagbara kunskaper för åk 3, men är anpassad även för årskurserna 1 och 2.
Grundskola 1 – 3 Biologi Fysik NO (år 1-3) Kemi

Matrisen består av tre nivåer. Mittenkolumnen visar den nivån som eleverna förväntas nå och sista kolumnen visar att eleven ligger längre fram. Om eleven befinner sig i första kolumnen måste extra insatser göras inom ämnet.

Använda för årskursen anpassade kunskaper i NO.
Kan med lärarstöd kommunicera sina kunskaper.
Använder kunskaper för att kommunicera i ämnet.
Har en god kunskapsbaserad kommunikation som för resonemanget framåt.
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar (laborationer, fältstudier) i NO.
Kan med lärarstöd genomföra och dokumentera undersökningar.
Kan utifrån tydliga instruktioner genomföra enkla undersökningar och dokumentera dem. Gör någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Kan utifrån tydliga instruktioner genomföra enkla undersökningar och dokumentera dem. Gör några jämförelser mellan egna och andras dokumenterade resultat och kan förklara eller ge exempel på varför resultaten blev som de blev.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom NO.
Känner till några ord och begrepp.
Använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och förklarar samband inom NO.
Använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Andra bedömningsnivån (tredje kolumnen från vänster) beskriver en godtagbar nivå. Tredje bedömningsnivån (sista kolumnen) beskriver en nivå som ligger över det godtagbara. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: