👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild 1-3 Ilsbo skola

Skapad 2013-01-28 14:57 i Ilsbo skola Nordanstig
Matris för 1-3 Bild enligt Lgr11. Innehållet i de olika nivåerna är kopplade till det centrala innehållet.
Grundskola 1 – 3 Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Bild 1-3

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Bildframställning
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Framställning av berättande bilder, t.ex. sagobilder.
Har kännedom om olika tekniker, teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Har fotograferat och överfört bilder med hjälp av datorprogram.
Redskap för bildframställning
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Har kännedom om hur olika element bygger upp en bild, t.ex. färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
Har kännedom om några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns
Har kännedom om plana och formbara material, t.ex. papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
Bildanalys
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Har kännedom om Informativa bilder, t.ex. läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
Har kännedom om historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, t.ex,. dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.