Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris ENGELSKA åk 1-3

Skapad 2013-01-29 18:33 i Oskarshamn
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet engelska. Mellannivån i matrisen synkar mot kunskapskraven för åk 6, men är anpassad för årskurserna 1-3.
Grundskola 1 – 3 Engelska

Matrisen består av tre nivåer. Mittenkolumnen visar den nivån som eleverna förväntas nå och sista kolumnen visar att eleven ligger längre fram. Om eleven befinner sig i första kolumnen måste extra insatser göras inom ämnet.

Tänk på att texter anpassade för årskursen i början av elevernas engelskaundervisning är av mycket enkelt slag. Det handlar om ord, korta meningar, bildstöd m.m.

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen.
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer. Kan dra slutsatser utifrån texten.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen.
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texter du lyssnar på.
Att tala i uppgifter anpassade för årskursen.
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men en engelsktalande person förstår det mesta som du säger.
Kan tala engelska utan inslag av andra språk.
Att skriva texter anpassade för årskursen.
Skriver för det mesta på engelska, blandar med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
En engelsktalande person förstår större delen av texten.
En engelsktalande person förstår hela texten.

Ny rubrik

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Andra bedömningsnivån (tredje kolumnen från vänster) beskriver en godtagbar nivå. Tredje bedömningsnivån (sista kolumnen) beskriver en nivå som ligger över det godtagbara. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: