Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy - SO årskurs 1

Skapad 2013-02-07 15:28 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Att leva tillsammans

* skildringar av livet förr och nu (HI)
Nivå 1
Nivå 2
använda en historisk referensram
Du kan göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu, t.ex. kunna placera ut olika bilder tillhörande förr och nu.
Du kan göra jämförelser mellan livet förr och nu samt ge en tydlig förklaring till det.

Att leva i världen

* pengars värde och användning (SH)
Nivå 1
Nivå 2
reflektera över hur samhällen formas och förändras
Du vet att man använder pengar för att betala med och kan avgöra rimligheten i vad t.ex. en bil gentemot en godisbit kan kosta.
Du kan ge förslag på olika betalningsformer, t.ex. kontanter och kontokort Du har kunskap om priset på för dig viktiga varor.

Eleverna i årskurs 1-3 kommer dessutom att arbeta kontinuerligt med följande arbetsområden:

• Att leva tillsammans - Att flytta inom ett land och mellan länder - Livsfrågor - Normer och värden • Att leva i världen - Några högtider, symboler och berättelser inom kristendomen, islam och judendomen - Miljöfrågor - Grundläggande mänskliga rättigheter - Hur möten organiseras och genomförs - Aktuella samhällsfrågor • Att undersöka verkligheten - Metoder för att söka information från olika källor • Speciella händelser och situationer påverkar hur gruppen arbetar med respektive område.
Nivå 1
Nivå 2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: