Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy - SO årskurs 2

Skapad 2013-02-14 15:35 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Att leva tillsammans

* Trafikregler (SH)
Nivå 1
Nivå 2
reflekterar över hur individer och samhällen samverkar
Känner till de grundläggande reglerna för gång- och cykeltrafik, t.ex. att man går på vänster sida och cyklar på höger. Känner till sina skyldigheter gentemot fordonstrafik, t.ex. se sig för innan man korsar en gata samt att inte vistas på bil- och bussvägar.
Resonerar kring de grundläggande reglerna för gång- och cykeltrafk. Känner till några trafikmärken och vet innebörden av ett trafikljus, t.ex. övergångsställe och cykel- och gångbana.

Att leva i närområdet

* Hemortens historia (HI)
Nivå 1
Nivå 2
använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
Känner till Halmstads historia och några av dess byggnader, t.ex. S:t Nikolai kyrka, Halmstads slott samt Norreport.
Resonerar kring Halmstads historiska händelser och jämför med nutid, t.ex. hur, var och varför.

Att leva i närområdet

* Centrala samhällsfunktioner (SH) * Yrken och verksamheter i närområdet (SH)
Nivå 1
Nivå 2
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Känner till några viktiga samhällsfunktioner och vilka yrken som är kopplade dit, t.ex. brandstation, polis, sjukvård, bibliotek.
Resonerar kring vikten av dessa samhällsfunktioner och vad som händer utan dem.

Att undersöka verkligheten

* Rumsuppfattning, t.ex. kartläsning (GE)
Nivå 1
Nivå 2
göra geografiska analyser av omvärlden med hjälp av kartor
Har en grundläggande förståelse för kartor, t.ex. rita kartor över egna rummet, skolgårdsorientering samt rita sin väg till skolan utifrån en given karta.
Har en förståelse för proportionernas betydelse mellan avstånd på kartor.

Eleverna i årskurs 1-3 kommer dessutom att kontinuerligt arbeta med följande arbetsområden:

• Att leva tillsammans - Att flytta inom ett land och mellan länder - Livsfrågor - Normer och värden • Att leva i världen - Några högtider, symboler och berättelser inom kristendomen, islam och judendomen - Miljöfrågor - Grundläggande mänskliga rättigheter - Hur möten organiseras och genomförs - Aktuella samhällsfrågor • Att undersöka verkligheten - Metoder för att söka information från olika källor • Speciella händelser och situationer påverkar hur gruppen arbetar med respektive område.
Nivå 1
Nivå 2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: