Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i bild år 6

Skapad 2013-02-18 15:10 i Junibackens skola Ludvika
Matris för kunskapskraven i årskurs 6
Grundskola 4 – 6 Bild
Ej ännu nått kunskapskraven
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket mer än godtagbara kunskaper
Bildframställning
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Redskap för bildframställning
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Redskap för bildframställning
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Bildframställning
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Bildanalys
Dessutom kan du presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan du presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan du presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Bildanalys
Du kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Bildanalys
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden,
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: