👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Skriva

Skapad 2013-02-19 15:25 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Allmän matris för förmågan att skriva olika typer av text som bygger på kunskapskraven i Lgr 11.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Detta är en matris där jag bedömer eleverna efter deras förmåga att skriva olika typer av texter.

Skriva

E
C
A
1. Förmågan att skriva olika slags texter. Medvetenhet om olika genrer
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation. Du har oftast gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Du har gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation. Du har gjort lämpliga och finessrika språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
2. Förmågan att gestalta och skriva levande
 • Sv
 • Sv
Dina berättande texter innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Dina berättande texter innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Dina berättande texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
3. Förmågan att använda information från olika källor
 • Sv
Du har förmåga att använda och sammanställa information i dina texter. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Du har förmåga att använda och sammanställa information i dina texter. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Du har förmåga att använda och sammanställa information i dina texter. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt i väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
4. Förmågan att resonera om olika källors trovärdighet
 • Sv
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval källor. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett relativt varierat urval källor. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett varierat urval källor. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
5. Bearbetning och respons
 • Sv
 • Sv
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta dina texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta dina texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge väl utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta dina texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
6. Språkets struktur
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv
 • Sv
Du skriver texter med enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer. Texten visar viss variation i ordval. Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet.
Du skriver texter med utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer. Texten visar variation i ordval. Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar.
Du skriver texter med välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck. Variation på styckenas längd inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd.