Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1-3

Skapad 2013-02-22 13:42 i Antistilla skola Grundskolor
En bedömningsmatris för åk 1-3 i engelska. Här ser ni hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling på väg mot kunskapskraven i åk 6. Bedömningen göres utifrån årskursens stoff.
Grundskola 1 – 3 Engelska

En bedömningsmatris för åk 1-3 i engelska. Här ser ni hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling på väg mot kunskapskraven i åk 6. Bedömningsmatrisen visar elevens uppnådda kunskapsnivå i tre steg.

Observera att bedömning av kunskapsnivåer är en färskvara som uppdateras under läsåret och den bedömda kunskapsnivån kan både sänkas och höjas under läsårets gång. Bedömningsmatrisen visar elevens kunskapsnivå vid det tillfälle bedömningen gjordes.

Då eleven visar på en otillräcklig kunskapsnivå och riskerar att ej klara av kunskapskraven för ämnet ska ett åtgärdsprogram upprättas och skolan ska sätta in stödinsatser för att hjälpa eleven nå kunskapskraven.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
  • En  1-3
  • En  1-3
Du förstår enkla ord och fraser i t.ex. filmer berättelser, sånger, ramsor, dikter och sagor.
Du förstår, skriftliga och muntliga, enkla instruktioner och beskrivningar. Du kan förstå en talad dialog som handlar om något du känner till.
Du kan förstå talad och skriftlig engelska utan bildstöd.
Förmåga att formulera sig och kommunicare i tal.
  • En  1-3
  • En  1-3
Du kan göra en enkel muntlig presentation av dig själv.
Du kan prata engelska i dialog. Du kan ge korta enkla instruktioner.
Du kan göra muntlig presentation av ett välbekant ämne.
Förmåga att kommunicera i skrift.
  • En  1-3
  • En  1-3
Du kan skriva enstaka ord.
Du kan skriva en enkel mening.
Du kan skriva en kort berättelse.
Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  • En  1-3
Du kan namnge några engelskspråkiga länder. Du vet att högtider firas på olika sätt i dessa länder.
Du ska känna till något om vardagslivet och olika levnadssätt i engelskspråkiga länder.
Du ska känna till hur någon högtid firas i något engelskspråkigt land och jämföra med Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: