Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1 -3

Skapad 2013-02-24 21:31 i Antistilla skola Grundskolor
En bedömningsmatris för åk 1-3 i idrott och hälsa. Här ser ni hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling på väg mot kunskapskraven i åk 6.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

En bedömningsmatris för åk 1-3 i idrott och hälsa. Här ser ni hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling på väg mot kunskapskraven i åk 6. Bedömningsmatrisen visar elevens uppnådda kunskapsnivå i tre steg.

Observera att bedömning av kunskapsnivåer är en färskvara som uppdateras under läsåret och den bedömda kunskapsnivån kan både sänkas och höjas under läsårets gång. Bedömningsmatrisen visar elevens kunskapsnivå vid det tillfälle bedömningen gjordes.

Då eleven visar på en otillräcklig kunskapsnivå och riskerar att ej klara av kunskapskraven för ämnet ska ett åtgärdsprogram upprättas och skolan ska sätta in stödinsatser för att hjälpa eleven nå kunskapskraven.

Rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
grovmotoriska grundformer t.ex. hoppa, springa
 • Idh  1-3
klarar till viss del de grovmotoriska grundformerna
klarar relativt väl av de grovmotoriska grundformerna
klarar väl av de grundmotoriska grundformerna
sammansatta grovmotoriska grundformer i t.ex. redskap
 • Idh  1-3
klarar till viss del av sammansatta grovmotoriska grundformer
klarar relativt väl av sammansatta grovmotoriska grundformer
klarar väl av sammansatta grovmotoriska grundformer
röra sig till musik i lekar och danser t.ex. takt och rytm
 • Idh  1-3
klarar till viss del av att röra sig till musik med takt och rytm
klarar relativt väl av att röra sig till musik med takt och rytm
klarar väl av att röra sig till musik med takt och rytm
samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
 • Idh  1-3
klarar till viss del av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar relativt väl av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar väl av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
regler och instruktioner i lekar och idrottsaktivitet
 • Idh  1-3
klarar till viss del av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
klarar relativt väl av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
klarar väl av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
rörelser i vattnet flyta,simma i mag- och ryggläge
 • Idh  1-3
Eleven kan delta i lekar på grunt vatten.
Eleven kan med hjälpmedel balansera, flyta och simma kortare sträckor i mag- och ryggläge
Eleven har en god vattenvana och kan balansera, flyta och simma kortare sträckor i mag- och ryggläge.

Hälsa och livsstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
duscha och byta om själv
klarar till viss del av att duscha och byta om själv
klarar relativt väl av att duscha och byta om själv
klarar väl av att duscha och byta om själv
samtala om upplevelser av: lek, hälsa, natur och utevistelse
 • Idh  1-3
svarar på direkta frågor
kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter
kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter

Friluftsliv och utevistelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
orientering
 • Idh  1-3
kan till viss del använda sig av enklare kartor
kan relativt väl använda sig av kartor
klarar väl av att använda sig av enkla kartor
lekar och rörelse i natur- och utemiljö
 • Idh  1-3
deltar till viss del i uteverksamhet i närmiljön
deltar relativt väl i uteverksamhet i närmiljön
klarar väl av uteverksamhet i närmiljön
allemansrättens grunder
 • Idh  1-3
kan till viss del allemansrättens grunder
kan relativt väl allemansrättens grunder
kan väl allemansrättens grunder
säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
 • Idh  1-3
behöver påminnas om att ta hänsyn och delta på ett säkert sätt
visar relativt väl hänsyn och deltar på ett relativt säkert sätt
visar väl hänsyn och deltar på ett säkert sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: