Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris kopplat till Sverigearbete

Skapad 2013-02-26 20:19 i Resarö skola Vaxholm Stad
En matris över kartkunskap, geografibegrepp och hur man hanterar en atlas.
Grundskola 4 Geografi

Eleven ska kunna Sveriges landskap, berg, de största orterna, vad haven runt Sverige heter och de största sjöarna och älvarna.

  • Ge  4-6   Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Götaland
Namn och läge på landskapen i Götaland, samt orter, hav och vatten i Götaland.
Eleven är alltför osäker på vilka landskap som tillhör Götaland, eleven kan endast sätta ut något enstaka ortsnamn eller vattennamn.
Eleven kan med viss säkerhet några namn och lägen på landskapen samt några orter, hav och vatten i Götaland.
Eleven kan med säkerhet flera namn och lägen på landskapen i Götaland samt några orter, hav och vatten i Götaland.
Eleven kan med stor säkerhet namn och läge på i stort sett alla landskapen i Götaland. Eleven kan också namnen på de flesta orter, hav, vatten.
Svealand
Namn och läge på landskapen i Svealand, samt orter, hav och vatten i Svealand.
Eleven är alltför osäker på vilka landskap som tillhör Svealand,eleven kan endast sätta ut något enstaka ortsnamn eller vattennamn.
Eleven kan med viss säkerhet några namn och lägen på landskapen samt några orter, hav och vatten i Svealand.
Eleven kan med säkerhet flera namn och lägen på landskapen i Svealand samt några orter, hav och vatten i Svealand.
Eleven kan med stor säkerhet namn och läge på i stort sett alla landskapen i Svealand. Eleven kan också namnen på de flesta orter, hav, vatten.
Norrland
Namn och läge på landskapen i Norrland, samt orter, berg, hav och vatten i Norrland.
Eleven är alltför osäker på vilka landskap som tillhör Norrland,eleven kan endast sätta ut något enstaka ortsnamn eller vattennamn.
Eleven kan med viss säkerhet några namn och lägen på landskapen samt några berg, orter, hav och vatten i Norrland.
Eleven kan med säkerhet flera namn och lägen på landskapen i Norrland samt några berg, orter, hav och vatten i Norrland.
Eleven kan med stor säkerhet namn och läge på i stort sett alla landskapen i Norrland. Eleven kan också namnen på de flesta berg, orter, hav, vatten.

Eleven ska kunna använda en atlas. Du ska kunna hitta med hjälp av ett register i en atlas exempelvis ett berg eller en stad i Sverige. Du ska veta vad kartans olika färger betyder samt kunna de vanligaste tecknen. Du ska också förstå principen för hur m

  • Ge  4-6   Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartkunskap
(skala se eget mål nedanför)
Eleven kan inte kartfärgerna, kan endast något enstaka karttecken. Eleven kan inte heller hitta en specifik plats i atlasen.
Eleven vet vad kartans färger betyder. Eleven vet hur de vanligaste symbolerna ser ut och vad de betyder. Eleven kan slå upp en plats från registret i en atlas.
Eleven vet vad de flesta symbolerna står för och hur de ser ut. Eleven kan med hjälp av kartan hitta enklare information om olika platser.
Eleven kan med hjälp av kartans färger och symboler med säkerhet använda sig av dem för att hämta information från en karta.

Eleven ska kunna och förstå innebörden av de olika väderstrecken, skala, landskap, län, kommun, stad, samhälle, Götaland, Svealand och Norrland.

  • Ge  4-6   Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Väderstrecken
Eleven kan inte namnge de fyra väderstrecken.
Eleven kan namnge de fyra väderstrecken och kan ange vilken riktning de har.
Eleven kan med hjälp av de fyra väderstrecken förklara var olika platser ligger.
Övriga geografiska begrepp
Eleven kan endast förklara något enstaka av de andra geografiska begreppen.
Eleven vet vad landskap, län, kommun, stad och samhälle är.
Eleven vet vad Norrland, Götaland och Svealand är.
.

Eleven ska veta var det bor mest folk i Sverige och varför de är bosatta där.

  • Ge  4-6   Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sveriges befolkning
Eleven vet inte var det bor mest folk i Sverige.
Eleven känner till fördelning av Sveriges befolkning.
Eleven kan ge några orsaker till varför Sveriges befolkning är fördelat som den är.
Eleven kan beskriva några konsekvenser av att Sveriges befolkning är spridd som den är.

Eleven ska kunna göra en fördjupning om ett landskap utifrån ett arbetsschema.

  • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Sv  4-6   Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Sv  4-6   Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fördjupning om valfritt landskap
Eleven har valt mycket korta fakta om sitt landskap och sin text består av en uppräkning av dessa. Eleven använder få eller inga begrepp som hör ihop med geografi. Eleven har inte med alla delar i arbetsschemat. Eleven skriver av texten ordagrant från faktaunderlaget.
Elevens faktaurval visar att eleven haft svårt att välja bort den information som inte är så viktig och beskrivningar och förklaringar saknas. Eleven använder ord och begrepp som hör till geografi dock inte alltid på ett korrekt vis. Eleven försöker att skriva med sina egna ord. Alla delar från arbetsschemat finns med.
Elevens faktaurval visar att eleven oftast väljer den information som är viktigast och texten hänger ihop men innehåller få förklaringar eller beskrivningar. Eleven använder ord/begrepp som hör ihop med geografi på ett sätt som visar att eleven förstår dem. Eleven skriver oftast med sina egna ord.
Elevens faktaurval visar att eleven vet vad som är viktig information och väver ihop fakta, beskrivningar och förklaringar på ett naturligt sätt i sin text. Eleven använder även mer speciella/ovanliga ord/begrepp, som hör ihop med geografin på ett sätt som visar att eleven förstår dem. Eleven skriver texten med sina egna ord och sätter sin egen personliga prägel på texten.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: