Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Religion åk 4-6

Skapad 2013-03-11 10:41 i Oskarshamn
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet religion.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Använda för årskursen anpassade begrepp i religion för att analysera livsåskådningar.
Du använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt.
Analysera på årskursanpassad nivå:
- Tolkningar och bruk av livsåskådningar och religioner.
Du undersöker frågor.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver frågorna utifrån ett utvecklat samband.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver frågorna utifrån ett välutvecklat samband.
Analysera på årskursanpassad nivå:
- Hur religioner påverkar och påverkas av samhället.
Du undersöker frågor.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver frågorna utifrån ett utvecklat samband.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver frågorna utifrån ett välutvecklat samband.
På årskursanpassad nivå reflektera över och resonera om:
- Livsfrågor och identitet - Vardagliga moraliska frågor och värderingar
Du delger tankar utan att föra något resonemang.
Du delger tankar och för enkla resonemang om frågorna. Du för resonemanget delvis framåt.
Du delger tankar och för utvecklade resonemang om frågorna. Du för resonemanget framåt.
Du delger tankar och för ett nyanserat och välutvecklat resonemang om frågorna utifrån olika perspektiv. Du för resonemanget framåt och fördjupar/ breddar det.
Söka information i årskursanpassade källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Du söker och hittar information men vet inte om den är relevant och trovärdig.
Du söker och hittar information och kan visa exempel på att den är relevant och trovärdig.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du motiverar till viss del varför de egna källorna anses vara lämpliga.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du kan även tydligt motivera varför de egna källorna anses vara lämpliga.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: